Energetický audit

Stále rostoucí spotřeba energií a s tím související dopady na ekonomiku a životní prostředí vyvolávají řadu legislativních a dotačních aktivit. Dnes se blíže podíváme na jeden z nástrojů efektivního využití energie daný zákonem – energetický audit.

Co je energetický audit

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetický audit se řídí zákonem č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a prováděcí vyhláškou č. 425/2004. Česká legislativa zapracovala příslušné předpisy EU o omezení emisí a zvyšování úspor.

Povinnost podrobit energetické hospodářství budovy energetickému auditu se vztahuje na žadatele o evropské dotace (např. na zateplení, výrobu energie z obnovitelných zdrojů apod.), organizační složky státu, krajů a obcí (např. školy) a dále fyzické a právnické osoby s vyšší spotřebou energie než je limit daný vyhláškou č. 213/2001 Sb.

Průběh energetického auditu

Obecně probíhá proces energetického auditu tak, že si investor vybere energetického auditora (fyzická osoba zapsaná do seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu). Energetický auditor následně analyzuje a vyhodnocuje využití energií v posuzovaném předmětu auditu. Posuzují se zejména tyto věci:
systém zásobování teplem
systém zásobování elektřinou
systém zásobování stlačeným plynem
parametrické vlastnosti stavebních objektů

Po získání dat energetický auditor připraví několik variant řešení energetického hospodaření v objektu, které jsou následně hodnoceny po stránce ekonomické a vlivu na životní prostředí.

Závěrečným výstupem energetického auditu je písemná zpráva, která obsahuje následující části:
hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov
celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu
návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění

Energetický audit je dnes velmi důležitým podkladem pro žadatele o dotace z EU. V budoucnosti jeho význam ještě posílí v souvislosti s aktuální strategií Evropské unie 20-20-20 – do roku 2020 snížit spotřebu energií o 20%, snížit emise skleníkových plynů o 20%, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie o 20%.

R. K.

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv článků, Novinky a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>